مناقصات و مزایدات

ردیف موضوع تاریخ انتشار مهلت ارسال دانلود
3 آگهی مزایده اجاره بوفه مواد غذایی و بهداشتی 1402/11/04 1402/11/14