اخبار

تجدید انتخابات شورای اسلامی کار شرکت ریخته گری ماشین سازی

تجدید انتخابات شورای اسلامی کار شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز 1402/08/25 و انتخاب اعضای جدید به ترتیب آرا:
چنگیز قاسمی، روح اله مصطفی زاده، نادر صولتی، حسن اصلانی