اخبار

گزارش تصویری قدردانی رییس شورای اسلامی کار شرکت از معاون محترم وزیر صمت با اهدای لوح سپاس

رییس شورای اسلامی کار شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز آقای حسین قهرمانی از معاون محترم وزیر صمت و ریاست محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اهدای لوح سپاس قدردانی نمود و همچنین جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی کار شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز با آقای مهندس سیدزاده مشاور محترم وزیر صنعت معدن تجارت در ساختمان وزارت صمت برگزار گردید.