اخبار

جلسه مشترک شورای مرکزی اتحادیه انجمن های کارخانجات استان با مدیرعامل، هیات مدیره و شورای انجمن اسلامی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز

اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی کارخانجات استان آذربایجان شرقی در مورخه 1400/05/31 در محل شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز با مدیرعامل، هیات مدیره و شورای انجمن اسلامی شرکت دیدار نمودند. در این دیدار مدیریت محترم عامل آقای دکتر علی سررشته گزارشی از عملکرد فعالیت های فرهنگی و مذهبی شرکت را ارایه نمودند. در پایان جلسه شورای مرکزی با اعدای لوح سپاس از مدیریت محترم عامل قدردانی نمودند.