اخبار

مسابقه کتاب خوانی شاخص های مکتب سردار سلیمانی

مسابقه کتاب خوانی شاخص های مکتب سردار سلیمانی در اتاق کنفرانس شرکت که طرح سوالات توسط مدیریت محترم عامل شرکت جناب آقای دکتر سررشته طرح شده بود برگزار شد و سه نفر از همکاران «آقایان محمد نورنیایی غلامرضا فریدی و علی باقرپور» که بالاترین نمره را کسب کرده بودند جهت عزیمت به مشهد مقدس انتخاب شدند.